امتیاز دهی به مشتریان عزیز زینو پت

زینو پت به مشتریان عزیز خود امتیاز هایی می دهد که اگر مجموع این امتیاز ها 100 بشود، هدیه ای به مشتریان تعلق خواهد گرفت.

روش های امتیاز دهی به سه صورت زیر می باشد:

ثبت نام

  1. هنگام ثبت نام در سایت زینو پت، 3 امتیاز برای او در نظر گرفته خواهد شد.
  2. به ازای هر 10/000 تومان در هر فاکتور مشتری و در هر زمانی، 1 امتیاز برای آن ها در نظر می گیرد.
  3. علاوه بر مورد شماره 1 و 2، برروی بعضی از کالا های موجود در سایت زینو پت، عددی نمایش داده می شود که در صورت خرید آن محصول، آن عدد بعنوان همان تعداد امتیاز برای او در نظر گرفته می شود.

بعنوان مثال: اگر سه کالا خریداری کند که کالای اول دارای 2 امتیاز و کالای دوم بدون امتیاز و کالای سوم دارای 4 امتیاز و جمع فاکتور او به طور مثال 150/000 تومان باشد، 21 امتیاز به صورت زیر برایش در نظر گرفته خواهد شد:

15 امتیاز بخاطر فاکتور او که مبلغ 150/000 تومان شده است دریافت می کند (یعنی به ازای هر 10/000 تومان 1 امتیاز) بعلاوه مجموع امتیاز های ثبت شده روی کالا که در اینجا 6 امتیاز هست. جمعا 21 امتیاز در حساب او منظور خواهد شد. و اگر آن شخص تازه ثبت نام کرده باشد بعلاوه 21 امتیاز ذکر شده، 3 امتیاز دیگر برای او در نظر گرفته خواهد شد.